وبلاگ نیکارو

معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز

معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز

ما در این مقاله به معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز میپردازیم. تاانتها باما همراه باشید.

آشنایی با زبان فرانسه

زبان فرانسه (français) به شاخه های عاشقانه از خانواده زبان های هند و اروپایی تعلق دارد. مانند همه زبانهای عاشقانه ، از زبان لاتین مبتذل که توسط مهاجمان رومی صحبت می شود ، توسعه یافته است. قبل از حمله روم به آنچه امروزه فرانسه است ، در این سرزمین ساکنین قوم سلتیک بودند که رومیان آنها را گال می نامیدند. زبان گال ها تأثیر کمی بر زبان فرانسه داشت.

از قرن 3 به بعد ، قبیله های ژرمنی مورد حمله گول قرار گرفتند که زبانهای آنها تأثیر زیادی بر لاتین مبتذل منطقه ، به ویژه در واژگان آن داشت. در سال 1539 ، پادشاه فرانسیس اول فرانسه را زبان رسمی اداری و دادرسی در فرانسه قرار داد و جایگزین زبان لاتین به عنوان زبان نوشتاری رسمی این کشور شد. به دنبال یک دوره وحدت و استاندارد سازی ، زبانی که در قرون هفدهم و هجدهم میلادی صحبت می شد ، اساس فرانسوی مدرن شد. از قرن هفدهم به بعد ، فرانسوی ها از جایگاه فرانسوی زبان فرهنگ و دیپلماسی در سراسر جهان غرب برخوردار شدند. استعمار اروپا فرانسه را به قاره های آمریکا ، آفریقای صحرای جنوبی و آسیای جنوب شرقی آورد.

معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز
معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز

معرفی بهترین کلاس فرانسه شیراز

1- موسسه زبان فرانسه پارسا

2- موسسه زبان فرانسه رادین

3- کانون زبان ایران (شعبه غیرانگلیسی)

4- موسسه زبان شیراز فرانسه


لینک مرتبط :

معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی تهران
آموزش زبان دوم به کودک
معرفی بهترین کلاس انگلیسی کرج
معرفی بهترین کلاس آلمانی کرج
معرفی بهترین کلاس فرانسه کرج
معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی شیراز

منبع این مقاله