کلاس عربی برای مکالمه لطفا معرفی کنید – نزدیک های خیابون پیروزی باشه .
توی کلاس عربی چند ترم باید بریم که بتونیم کامل حرف بزنیم ؟