وبلاگ نیکارو

معرفی بهترین کلاس زبان یزد

معرفی بهترین کلاس زبان یزد

ما در این مقاله به معرفی بهترین کلاس زبان یزد میپردازیم.

لهجه ها وگویش های مختلف زبان انگلیسی

زبان انگلیسی مانند دیگر زبان های جهان دارای لهجه ها و گویش های متفاوتی است، این لهجه ها و گویش ها هر کدام مشخصه ها و ویژگی های خود را دارند.

در این مقاله قرار است به برسی هفت لهجه ها و گویش های زبان انگلیسی بپردازیم.

زبان انگلیسی یکی از زبان هایی است که در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار میگیرد و گسترش جغرافیایی بالایی دارد.

به همین دلیل در سطح جهان لهجه ها و گویش های مختلفی از زبان انگلیسی به وجود امده است لهجه هایی مثل:

  • بریتانیایی یا بریتیش
  • امریکایی یا امریکن
  • استرالیایی
  • کانادایی
  • هندی
  • افریقایی
  • اکاتلندی
  • ایرلندی
  • و…

در بین این لهجه ها و گویش ها دو لهجه امریکایی و بریتانیایی دو لهجه معرف و جا افتاده و پر گویش ترین لهجه های انگلیسی هستند و اکثر فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی و ویدئو های اموزشی به یکی از این دو لهجه تهیه و پخش میشوند.

به همین دلیل اکثر زبان اموزان بر روی یادگیری یکی از این دو لهجه وقت میگذارند.

معرفی بهترین کلاس زبان یزد

1-کانون زبان ایران (شعبه صفائیه)
2-زبان آموز
3- موسسه زبان فرهنگ پژوه
4- موسسه زبان مهرآموز


لینک مرتبط :

معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی تهران
آموزش زبان دوم به کودک
معرفی بهترین کلاس انگلیسی کرج
معرفی بهترین کلاس آلمانی کرج
معرفی بهترین کلاس عربی بوشهر
معرفی بهترین کلاس فرانسه کرج
معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی شیراز
معرفی بهترین کلاس زبان رشت
معرفی بهترین کلاس زبان بوشهر
معرفی بهترین کلاس آلمانی بوشهر
معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان
معرفی بهترین کلاس انگلیسی اصفهان

منبع این مقاله

//