دوره فعال در نیکارو ندارد

پژوهشسرای ابن سینا532


زمینه فعالیت:

پژوهش سرا


مدیریت آموزشگاه: سرکار خانم نیازی

با توجه به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها، ارتقای شایستگی های دانش آموزان، ایجاد شرایط و امکانات برای رشد و پرورش خلاقیت فردی و گروهی، گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان به تناسب استعدادها و علایق آنان و هم چنین در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبری کشور در امور نخبگان، پژوهش سرای دانش آموزی تأسیس گردید.
فعالیت پژوهش سرا در زمینه انجمن های دانش آموزی : نانو، زیست ، شیمی ، فیزیک ، ادبیات ، نجوم ، رباتیک

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

با توجه به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها، ارتقای شایستگی های دانش آموزان، ایجاد شرایط و امکانات برای رشد و پرورش خلاقیت فردی و گروهی، گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان و ارتقای دانایی و توانایی دانش آموزان به تناسب استعدادها و علایق آنان و هم چنین در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبری کشور در امور نخبگان، پژوهش سرای دانش آموزی تأسیس گردید.
فعالیت پژوهش سرا در زمینه انجمن های دانش آموزی : نانو، زیست ، شیمی ، فیزیک ، ادبیات ، نجوم ، رباتیک

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.