دوره فعال در نیکارو دارد

باشگاه یوگا نیکا900


زمینه فعالیت:

یوگا


مدیریت آموزشگاه: خانم تدين

برگزار کننده کلاسهای یوگا

ویژه بانوان

بیشتر
;
بلوار فردوسی - ( نمایش کامل ) 093583******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/nika

برگزار کننده کلاسهای یوگا

ویژه بانوان