دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه زیبایی بانوگلی1299


زمینه فعالیت:

زیبایی و آرایشگری


مدیریت آموزشگاه:

برگزاری دروه های خودآرایی، شینیون، میکاپ، پاکسازی، ابرو، رنگ و لایت، کوتاهی مو و ...

به همراه اعطای مدرک بین المللی با آزمون عملی و کتبی

برگزار کننده 22 دوره در تخصص زیبایی

بیشتر
;
سجادشهر - ( نمایش کامل ) 051376******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/LBXMuK

برگزاری دروه های خودآرایی، شینیون، میکاپ، پاکسازی، ابرو، رنگ و لایت، کوتاهی مو و ...

به همراه اعطای مدرک بین المللی با آزمون عملی و کتبی

برگزار کننده 22 دوره در تخصص زیبایی