دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه نقاشی آرنگ2624


زمینه فعالیت:

نقاشی


مدیریت آموزشگاه: یگانه قدیریان

طراحی و نقاشی، نقاشی تخصصی کودکان ، نقاشی روی پارچه و ویترای ، آموزش مربیگری هنر کودک 

 

بیشتر
;
معلم - ( نمایش کامل ) 051350******(نمایش کامل)arang-educational.ir

طراحی و نقاشی، نقاشی تخصصی کودکان ، نقاشی روی پارچه و ویترای ، آموزش مربیگری هنر کودک