دوره فعال در نیکارو ندارد

پینت بال مقاومت104


زمینه فعالیت:

پینت بال


مدیریت آموزشگاه:
"پینت بال مقاومت واقع در شهر یزد میباشد. همانطور که این نام نشان می دهد، این بازی شامل گلوله هایی است که پر از رنگ می باشد و یک فعالیت در فضای باز عالی، بسیار سرگرم کننده و مناسب برای کسانی است که برای هیجان شکار زندگی می کنند. هدف از این بازی ""حذف"" اعضای تیم مخالف با اسپری کردن آن ها با رنگ محلول در آب است. همین! با این حال، چیزی بیشتر از ""بنگ - بنگ"" وجود دارد که بچه ها انجام می دهند و البته تاکتیک و تجهیزات و سلاح هم وجود دارد و هر یک از این مولفه ها می تواند به شما یک نکته خاص در زمین بدهد."
بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

"پینت بال مقاومت واقع در شهر یزد میباشد. همانطور که این نام نشان می دهد، این بازی شامل گلوله هایی است که پر از رنگ می باشد و یک فعالیت در فضای باز عالی، بسیار سرگرم کننده و مناسب برای کسانی است که برای هیجان شکار زندگی می کنند. هدف از این بازی ""حذف"" اعضای تیم مخالف با اسپری کردن آن ها با رنگ محلول در آب است. همین! با این حال، چیزی بیشتر از ""بنگ - بنگ"" وجود دارد که بچه ها انجام می دهند و البته تاکتیک و تجهیزات و سلاح هم وجود دارد و هر یک از این مولفه ها می تواند به شما یک نکته خاص در زمین بدهد."

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.