دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان مکتبخانه دانش یزد540


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

موسسه آموزشی مکتبخانه دانش یزد از سال 1382 فعالیت خود را در شهر یزد آغاز کرد. این موسسه با دارا بودن فضایی پویا و با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی و ... نموده است.

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

موسسه آموزشی مکتبخانه دانش یزد از سال 1382 فعالیت خود را در شهر یزد آغاز کرد. این موسسه با دارا بودن فضایی پویا و با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی و ... نموده است.

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.