دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان کانون زبان ایران703


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه: خانم هانیه زیدآبادی نژاد

موسسه کانون زبان ایران در خیابان آزادی زاهدان واقع شده است. مدیریت این شعبه بر عهده خانم هانیه زیدآبادی نژاد میباشد.

این موسسه با بهره مندی از اساتید مطرح و با فراهم کردن امکانات پیشرفته  اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی نموده است.

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

موسسه کانون زبان ایران در خیابان آزادی زاهدان واقع شده است. مدیریت این شعبه بر عهده خانم هانیه زیدآبادی نژاد میباشد.

این موسسه با بهره مندی از اساتید مطرح و با فراهم کردن امکانات پیشرفته  اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی نموده است.

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.