سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

مشاهده دوره های آموزشگاه

مرکز مشاوره و روانشناسی سروهانا126


زمینه فعالیت:

روانشناسی


مدیریت آموزشگاه: خانم زینب سادات جهرمی

سروهانا از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است 

سروهانا مرسوم موسسه های روانشناسی را با همکاری مرکز مشاوره مهتاب با نگاهی خاص دنبال میکند

* پذیرش مشاوره های فردی که از نرخ های سازمان روانشناسی پیروی می کند.
* برگزاری کارگاه ها و سمینار با موضوعات متفاوت 

بیشتر

سروهانا از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است 

سروهانا مرسوم موسسه های روانشناسی را با همکاری مرکز مشاوره مهتاب با نگاهی خاص دنبال میکند

* پذیرش مشاوره های فردی که از نرخ های سازمان روانشناسی پیروی می کند.
* برگزاری کارگاه ها و سمینار با موضوعات متفاوت