دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه هنرهای سنتی آراکس58


زمینه فعالیت:

هنرهای سنتی


مدیریت آموزشگاه: خانم علیپور و آقای صادقیان

آموزشگاه فنی و حرفه ای آراکس در محدوده خیابان کریمخان تهران واقع شده است. این مجموعه در رشته های صنایع دستی و هنری فعالیت میکند. این رشته ها شامل:
قالیبافی، تابلوفرش، رفوگری، طراحی نقشه فرش کامپیوتری وسنتی، نقاشی روی بلور - کریستال - سفال وسرامیک، تراش روی شیشه و کریستال.

تمامی رشته ها دارای سطح 1و 2 بوده و با آزمون تئوری وعملی همراه است و در پایان دوره مدرک دیپلم سازمان فنی حرفه ای کشور ارائه میشود.

تعداد جلسات دوره ها بستگی به فراگیری هنرجودارد و بین 5 تا 30 جلسه میاشد.

تمامی کلاسها 3 ساعته و زمان آن به دلخواه و موافقت هنرجو میباشد.

بیشتر
;
عباس آباد - ( نمایش کامل ) 021669******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/arax

آموزشگاه فنی و حرفه ای آراکس در محدوده خیابان کریمخان تهران واقع شده است. این مجموعه در رشته های صنایع دستی و هنری فعالیت میکند. این رشته ها شامل:
قالیبافی، تابلوفرش، رفوگری، طراحی نقشه فرش کامپیوتری وسنتی، نقاشی روی بلور - کریستال - سفال وسرامیک، تراش روی شیشه و کریستال.

تمامی رشته ها دارای سطح 1و 2 بوده و با آزمون تئوری وعملی همراه است و در پایان دوره مدرک دیپلم سازمان فنی حرفه ای کشور ارائه میشود.

تعداد جلسات دوره ها بستگی به فراگیری هنرجودارد و بین 5 تا 30 جلسه میاشد.

تمامی کلاسها 3 ساعته و زمان آن به دلخواه و موافقت هنرجو میباشد.