دوره فعال در نیکارو ندارد

مرکز آموزش بازرگانی تهران586


زمینه فعالیت:

کامپیوتر و حسابداری


مدیریت آموزشگاه: خانم محمودی

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.

این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد .

این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

دوره های آموزشی به شرح زیر است:
بازرگانی و تجارت بین الملل (آنلاین)
بازاریابی (آنلاین)
زبان انگلیسی بازرگانی (آنلاین)
علوم مالی (آنلاین)
دوره های مجازی (آفلاین)
پولی و بانکی
بیمه
کارگاه VIP (آنلاین)
مدیریت

فلسفه وجودی:

فعالیت به عنوان مجموعه آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در بخش کسب و کار کشور در جهت پیشبرد اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش کسب و کار کشور .

ماموریت مرکز:

فعالیت در نقش حلقه واصل بین دانشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کشور به منظور توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مورد نیاز فعالان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت .

حوزه فعالیت :‌

مرکز آموزش بازرگانی در چارچوب فلسفه‌ی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای به شرح زیر را ارائه می‌نماید:

- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب و کار
- برگزاری دوره‌های ترمی و پودمانی مورد نیاز بخش کسب و کار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی
- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی اختصاصی در محل سازمانها
- برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت
- آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی
- برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی
- مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی
- طراحی محصولات آموزشی
- انجام طرحهای نیازسنجی آموزشی
- ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ترویجی برای مدیران و فعالان بخش کسب و کار کشور

عوامل کلیدی موفقیت:
- داشتن شبکه گسترده نمایندگی ها
- تمرکز بر دوره های آموزش کاربردی و تخصصی حوزه کسب و کار
- قوت در نام تجاری
- اندازه بازار وسیع
- قابلیت رقابت در خدمات ارائه شده توسط مرکز
- توان طراحی و ارائه دوره‌های آموزشی مهارتی منحصر به فرد
- اجرای دوره‌های دانشگاهی
- اتکا به موسسه مطالعات به عنوان پشتوانه علمی
- برخورداری از مدرسان خبره و مجرب
- وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور مدیران ارشد این وزارت خانه در ارکان مرکز

راهبردها:
- برقراری همکاریهای بین المللی با انجمن ها و موسسات علمی و آموزشی تقویت
- ارتباطات و همکاریهای استراتژیک با بازیگران داخلی عرصه آموزش
- تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگی ها و همکاران استراتژیک
- توسعه بازار و فضای کسب و کار
- توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات
- توانمندسازی بنیه مرکز از طریق توسعه منابع و زیرساختها
- چابک سازی مرکز از طریق بهبود فرایندها و تحول سازمانی

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.

این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد .

این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

دوره های آموزشی به شرح زیر است:
بازرگانی و تجارت بین الملل (آنلاین)
بازاریابی (آنلاین)
زبان انگلیسی بازرگانی (آنلاین)
علوم مالی (آنلاین)
دوره های مجازی (آفلاین)
پولی و بانکی
بیمه
کارگاه VIP (آنلاین)
مدیریت

فلسفه وجودی:

فعالیت به عنوان مجموعه آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در بخش کسب و کار کشور در جهت پیشبرد اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش کسب و کار کشور .

ماموریت مرکز:

فعالیت در نقش حلقه واصل بین دانشگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کشور به منظور توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کاربردی مورد نیاز فعالان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه‌های تجارت و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت .

حوزه فعالیت :‌

مرکز آموزش بازرگانی در چارچوب فلسفه‌ی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای به شرح زیر را ارائه می‌نماید:

- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب و کار
- برگزاری دوره‌های ترمی و پودمانی مورد نیاز بخش کسب و کار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی
- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی اختصاصی در محل سازمانها
- برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت
- آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی
- برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی
- مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی
- طراحی محصولات آموزشی
- انجام طرحهای نیازسنجی آموزشی
- ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ترویجی برای مدیران و فعالان بخش کسب و کار کشور

عوامل کلیدی موفقیت:
- داشتن شبکه گسترده نمایندگی ها
- تمرکز بر دوره های آموزش کاربردی و تخصصی حوزه کسب و کار
- قوت در نام تجاری
- اندازه بازار وسیع
- قابلیت رقابت در خدمات ارائه شده توسط مرکز
- توان طراحی و ارائه دوره‌های آموزشی مهارتی منحصر به فرد
- اجرای دوره‌های دانشگاهی
- اتکا به موسسه مطالعات به عنوان پشتوانه علمی
- برخورداری از مدرسان خبره و مجرب
- وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور مدیران ارشد این وزارت خانه در ارکان مرکز

راهبردها:
- برقراری همکاریهای بین المللی با انجمن ها و موسسات علمی و آموزشی تقویت
- ارتباطات و همکاریهای استراتژیک با بازیگران داخلی عرصه آموزش
- تقویت و توانمندسازی شبکه نمایندگی ها و همکاران استراتژیک
- توسعه بازار و فضای کسب و کار
- توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات
- توانمندسازی بنیه مرکز از طریق توسعه منابع و زیرساختها
- چابک سازی مرکز از طریق بهبود فرایندها و تحول سازمانی

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.