سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه بازیگری هنر های معاصر119


زمینه فعالیت:

گریم و سینمایی


مدیریت آموزشگاه: آقای علی قلم سیاه
"مدرسه تخصصي آموزش عكاسي، سينما، انیمیشن و هنرهاي تصوير بنيان ""آکادمی عکاسیِ"" آموزشگاه آزاد سینمایی هنرهای معاصر، دانش و بینش استادان فرهیخته ی ""هنر – صنعت"" عکاسی معاصر کشورمان با ساماندهی و سازماندهی همکاران در آکادمی عکس این مجموعه بکارآمد تا هنرجویان ارجمند ، نشاطِ کاری ارزش محور را دریابند و خود را عضو این مجموعه بدانند. هدف ما فراتر از جایگاه فعلی عکاسی کشورمان است. چنین هدفی در راستای سیاستگذاری های این مجموعه پیش بینی شده است و این مجموعه ی فرهنگی و آموزشی در تبیین راهبردهای فرهنگی و هنری، راهکارهای تالیفی خود را دارد و به اجرا در می آورد. کماکان انبوهی از تجارب و دانش ارزنده و علم محور فرهیختگان عرصه عکاسی وجود دارد که آکادمی مشتاق کسب آن و بهرمند کردن هنرجویان از آن می باشد. آموزشگاه آزاد سینمایی هنرهای معاصر به آن سو می رود که با همکاریِ بزرگانی که دغدغه ی عکاسی دارند هنرجویانش را در جریان عکاسی معاصر، جویا و پوینده سازد. امیدِ آن داریم، که مجموعه ای قابل اعتماد و اعتبار در تولید نگاه و اندیشه های نو و جریان ساز هنرهای تجسمی بویژه در زمینه عکاسی باشیم. آموزشگاه تخصصی عکاسی و هنر های تصویر بنیان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. آموزشگاه بازیگری هنر های معاصر در شهر تهران و در محله بهجت آباد واقع شده است."
بیشتر
https://www.academyca.com021888******مشاهده شماره تماسبهجت آباد - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

"مدرسه تخصصي آموزش عكاسي، سينما، انیمیشن و هنرهاي تصوير بنيان ""آکادمی عکاسیِ"" آموزشگاه آزاد سینمایی هنرهای معاصر، دانش و بینش استادان فرهیخته ی ""هنر – صنعت"" عکاسی معاصر کشورمان با ساماندهی و سازماندهی همکاران در آکادمی عکس این مجموعه بکارآمد تا هنرجویان ارجمند ، نشاطِ کاری ارزش محور را دریابند و خود را عضو این مجموعه بدانند. هدف ما فراتر از جایگاه فعلی عکاسی کشورمان است. چنین هدفی در راستای سیاستگذاری های این مجموعه پیش بینی شده است و این مجموعه ی فرهنگی و آموزشی در تبیین راهبردهای فرهنگی و هنری، راهکارهای تالیفی خود را دارد و به اجرا در می آورد. کماکان انبوهی از تجارب و دانش ارزنده و علم محور فرهیختگان عرصه عکاسی وجود دارد که آکادمی مشتاق کسب آن و بهرمند کردن هنرجویان از آن می باشد. آموزشگاه آزاد سینمایی هنرهای معاصر به آن سو می رود که با همکاریِ بزرگانی که دغدغه ی عکاسی دارند هنرجویانش را در جریان عکاسی معاصر، جویا و پوینده سازد. امیدِ آن داریم، که مجموعه ای قابل اعتماد و اعتبار در تولید نگاه و اندیشه های نو و جریان ساز هنرهای تجسمی بویژه در زمینه عکاسی باشیم. آموزشگاه تخصصی عکاسی و هنر های تصویر بنیان دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. آموزشگاه بازیگری هنر های معاصر در شهر تهران و در محله بهجت آباد واقع شده است."