سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه ماساژ ایرانیان آریا222


زمینه فعالیت:

ماساژ


مدیریت آموزشگاه:

مدرسه بین المللی آموزش ماساژ در ایران

نماینده رسمی موسسه SIS آمریکا در ایران
نماینده رسمی اتحادیه طب سنتی و ماساژ تایلند در ایران

نماینده رسمی اتحادیه طب سنتی و ماساژ چین در ایران

دارای پروانه تاسیس از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بیشتر
http://www.ssim.ir/021669******مشاهده شماره تماسعباس آباد - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

مدرسه بین المللی آموزش ماساژ در ایران

نماینده رسمی موسسه SIS آمریکا در ایران
نماینده رسمی اتحادیه طب سنتی و ماساژ تایلند در ایران

نماینده رسمی اتحادیه طب سنتی و ماساژ چین در ایران

دارای پروانه تاسیس از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور