سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه بازیگری خانه فرهنگ آوا418


زمینه فعالیت:

گریم و سینمایی


مدیریت آموزشگاه:
کارگاه بازیگری آوا یا خانه فرهنگ آوا یکی از مراکز فرهنگی هنری در زمینه آموزش بازیگری و کارگردانی میباشد دارای سابقه کار با کارگردانان و هنرمندان بزرگ کشور چون منوچهر هادی، سعید روستایی و... کارگاه بازیگری مقابل دوربین منوچهر هادی تکنیک بازیگری مقابل دوربین فرزاد مؤتمن کارگاه بیان و بدن در بازیگری سعید داخ آکادمی کارگردانی سینما فرزاد مؤتمن آموزشگاه بازیگری خانه فرهنگ آوا در شهر تهران و در محله سیدخندان واقع شده است.
بیشتر
http://kargahava.com/021264******مشاهده شماره تماسسیدخندان - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

کارگاه بازیگری آوا یا خانه فرهنگ آوا یکی از مراکز فرهنگی هنری در زمینه آموزش بازیگری و کارگردانی میباشد دارای سابقه کار با کارگردانان و هنرمندان بزرگ کشور چون منوچهر هادی، سعید روستایی و... کارگاه بازیگری مقابل دوربین منوچهر هادی تکنیک بازیگری مقابل دوربین فرزاد مؤتمن کارگاه بیان و بدن در بازیگری سعید داخ آکادمی کارگردانی سینما فرزاد مؤتمن آموزشگاه بازیگری خانه فرهنگ آوا در شهر تهران و در محله سیدخندان واقع شده است.