دوره فعال در نیکارو دارد

مدرسه فوتبال شادمهر خراسان1220


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه: آقای فرنگی

مدرسه فوتبال درجه 1 شادمهر خراسان

تدریس توسط مربیان دارای مدرک آسیایی

بیشتر
;
امامت - ( نمایش آدرس ) 051360****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/shadmehrekhorasan

مدرسه فوتبال درجه 1 شادمهر خراسان

تدریس توسط مربیان دارای مدرک آسیایی