دوره فعال در نیکارو دارد

گروه نجوم سپهر100


زمینه فعالیت:

نجوم


مدیریت آموزشگاه:

برگزاركننده‌ي اردوهای نجومی، دوره‌ها و برنامه‌هاي رصدی و ترویجی در مشهد
کلاس های آموزشی در فرهنگسرای ناحیه 6 برگزار می شود.

بیشتر
;
وکیل آباد - ( نمایش کامل ) 093832******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/nojoome

برگزاركننده‌ي اردوهای نجومی، دوره‌ها و برنامه‌هاي رصدی و ترویجی در مشهد
کلاس های آموزشی در فرهنگسرای ناحیه 6 برگزار می شود.