دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه علمی-آزاد هاله123


زمینه فعالیت:

علمی - آزاد


مدیریت آموزشگاه: خانم حق طلب

دبستان هاله ناحیه 6 مشهد

برگزاری کلاس های تابستانه

بیشتر
;
هاشمیه - ( نمایش آدرس ) 051388****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/hale

دبستان هاله ناحیه 6 مشهد

برگزاری کلاس های تابستانه