دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه خوشنویسی قائمی1388


زمینه فعالیت:

خوشنویسی


مدیریت آموزشگاه: آقای قائمی

آموزش تخصصی وتضمینی خطوط نستعلیق-شکسته-نسخ- ثلث-تحریری

بیشتر
;
مطهری شمالی - ( نمایش آدرس ) 091518****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/ghaemi

آموزش تخصصی وتضمینی خطوط نستعلیق-شکسته-نسخ- ثلث-تحریری