سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو دارد

مدرسه فوتبال شهر خودرو1641


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه: شفیقی

بالا بردن سطح فنی فوتبال آموزان و آموزش سنین پاسه 6 تا 15 سال مبتنی بر روش های نوین آموزشی با هدف پرورش کودکان در فضایی مطمئن

- انتقال فوتبال آموزان مستعد به تیم های پایه باشگاه شهر خودرو

- استفاده از مربیان مجرب و رسمی AFC

- حضور در ورزشگاه مدرن امام رضا همراه با بازکنان بزرگسال باشگاه

- برگزاری کلاس ها در زمین چمن طبیعی دانشکده منتظری (جام عسل)

بیشتر
;
پیروزی - ( نمایش آدرس ) 051389****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/shahrekhodro

بالا بردن سطح فنی فوتبال آموزان و آموزش سنین پاسه 6 تا 15 سال مبتنی بر روش های نوین آموزشی با هدف پرورش کودکان در فضایی مطمئن

- انتقال فوتبال آموزان مستعد به تیم های پایه باشگاه شهر خودرو

- استفاده از مربیان مجرب و رسمی AFC

- حضور در ورزشگاه مدرن امام رضا همراه با بازکنان بزرگسال باشگاه

- برگزاری کلاس ها در زمین چمن طبیعی دانشکده منتظری (جام عسل)