دوره فعال در نیکارو ندارد

مجتمع فنی تهران (سید خندان)142


زمینه فعالیت:

کامپیوتر و حسابداری


مدیریت آموزشگاه:
آموزش کامپیوتر که شامل دوره ICDL1 و دوره ICDL2 است و چند مهارت از مجموعه نرم افزاری office که اکسل یکی از مهمترین آنهاست. آموزش شبکه و سخت افزار دوره های وب و برنامه‌نویسی آموزش نرم افزار های عمران و معماری، شامل دوره های sketchup، rhino، archicad، revit، 3dmax، vray، اسکیس و راندو، safe & etab-sap 2000 -آموزش نرم افزارهای گرافیک، شامل دوره های Adobe Illustrator CC, Adobe photoshop CC, Corel Dral, Adobe indesign -دوره آموزش عکاسی دیجیتال -آموزش نرم افزارهای صنایع: Ms Project، برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6، Matlab و نرم افزار SPSS -آموزش نقشه برداری و تاسیسات: در این گروه دوره نقشه برداری با نرم افزار GIS و همچنین مفاهیم طراحی تاسیسات به صورت تئوری و نرم افزار تاسیسات Carrier و نرم افزار Autocad Mep ارائه میگردد. -آموزش نرم افزارهای مکانیک: نرم افزار Catia، SolidWorks I و طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks -آموزش نفت و گاز: دوره های اصول و تئوری Piping و مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl اشاره نمود. -حسابداری
بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزش کامپیوتر که شامل دوره ICDL1 و دوره ICDL2 است و چند مهارت از مجموعه نرم افزاری office که اکسل یکی از مهمترین آنهاست. آموزش شبکه و سخت افزار دوره های وب و برنامه‌نویسی آموزش نرم افزار های عمران و معماری، شامل دوره های sketchup، rhino، archicad، revit، 3dmax، vray، اسکیس و راندو، safe & etab-sap 2000 -آموزش نرم افزارهای گرافیک، شامل دوره های Adobe Illustrator CC, Adobe photoshop CC, Corel Dral, Adobe indesign -دوره آموزش عکاسی دیجیتال -آموزش نرم افزارهای صنایع: Ms Project، برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6، Matlab و نرم افزار SPSS -آموزش نقشه برداری و تاسیسات: در این گروه دوره نقشه برداری با نرم افزار GIS و همچنین مفاهیم طراحی تاسیسات به صورت تئوری و نرم افزار تاسیسات Carrier و نرم افزار Autocad Mep ارائه میگردد. -آموزش نرم افزارهای مکانیک: نرم افزار Catia، SolidWorks I و طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks -آموزش نفت و گاز: دوره های اصول و تئوری Piping و مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl اشاره نمود. -حسابداری

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.