دوره فعال در نیکارو ندارد

موسسه زبان سخن برتر (هفت تیر)164


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:
آموزش زبان های انگلیسی، آلمانی،‌فرانسوی، ایتالیایی، ترکی، عربی ادعای بهترین آموزشگاه زبان بودن، بسیار سخت و پرمسئولیت است. اما ما این را ثابت کرده ایم! در آموزشگاه زبان سخن برتر شما هیچ هزینه ای در ابتدا پرداخت نمی کنید. در آموزشگاه زبان ما، شما پس از پایان دوره در صورت رضایت از کلاس زبان می توانید شهریه خود را پرداخت نمایید. این اثباتیست بر ادعای ما که آموزشگاه زبان سخن برتر، بهترین آموزشگاه زبان تهران است. در طول این سالها زبان آموزان بی شماری از این موسسه با رضایت کامل فارغ التحصیل شده و همچنین توانسته ایم کار آفرینی واشتغال زایی بسیار برگی در کشور بدون هیچ گونه کمکی از هیچ نهاد و یا سازمانی ایجاد نماییم . در این سالیان این موسسه توانسته است بالای 10000000 نفر ساعت اشتغالزایی ایجاد نماید و همچنین با شرکتهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت آموزش پرسنل و کارمندان و همچنین اعزام مترجم همزمان همکاری نموده است که از جمله به برخی از این وزارت خانه ها یا شرکت های خصوصی و دولتی به شرح زیر میتوان اشاره نمود : 1- همکاری با وزارت نفت 2- همکاری با وزارت مسکن و شهر سازی 3- همکاری با بنیاد مستضعفان 4- همکاری با وزارت نیرو 5- همکاری با شهرداری تهران در جهت اعزام مترجم همزمان برای شرکت مترو 6- همکاری با شهرداری مشهد در جهت اعزام مترجم همزمان برای شرکت مترو
بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزش زبان های انگلیسی، آلمانی،‌فرانسوی، ایتالیایی، ترکی، عربی ادعای بهترین آموزشگاه زبان بودن، بسیار سخت و پرمسئولیت است. اما ما این را ثابت کرده ایم! در آموزشگاه زبان سخن برتر شما هیچ هزینه ای در ابتدا پرداخت نمی کنید. در آموزشگاه زبان ما، شما پس از پایان دوره در صورت رضایت از کلاس زبان می توانید شهریه خود را پرداخت نمایید. این اثباتیست بر ادعای ما که آموزشگاه زبان سخن برتر، بهترین آموزشگاه زبان تهران است. در طول این سالها زبان آموزان بی شماری از این موسسه با رضایت کامل فارغ التحصیل شده و همچنین توانسته ایم کار آفرینی واشتغال زایی بسیار برگی در کشور بدون هیچ گونه کمکی از هیچ نهاد و یا سازمانی ایجاد نماییم . در این سالیان این موسسه توانسته است بالای 10000000 نفر ساعت اشتغالزایی ایجاد نماید و همچنین با شرکتهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت آموزش پرسنل و کارمندان و همچنین اعزام مترجم همزمان همکاری نموده است که از جمله به برخی از این وزارت خانه ها یا شرکت های خصوصی و دولتی به شرح زیر میتوان اشاره نمود : 1- همکاری با وزارت نفت 2- همکاری با وزارت مسکن و شهر سازی 3- همکاری با بنیاد مستضعفان 4- همکاری با وزارت نیرو 5- همکاری با شهرداری تهران در جهت اعزام مترجم همزمان برای شرکت مترو 6- همکاری با شهرداری مشهد در جهت اعزام مترجم همزمان برای شرکت مترو

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.