دوره فعال در نیکارو ندارد

پیست آموزشی و تفریحی اسکیت شهران شمالی364


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
تمام رده های سنی تا ۱۲ شب از مبتدی تا حرفه ای آموزش اسکیت توسط مربیان رسمی فدراسیون و قهرمان اسکیت کشور از سنین ۳ سال به بالا ویژه آقایان و بانوان
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091259****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/SZsS2P

تمام رده های سنی تا ۱۲ شب از مبتدی تا حرفه ای آموزش اسکیت توسط مربیان رسمی فدراسیون و قهرمان اسکیت کشور از سنین ۳ سال به بالا ویژه آقایان و بانوان