دوره فعال در نیکارو ندارد

پارت‌ آرچر402


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:
افرادی که در روز تولد خود اقدام به ثبت نام در باشگاه نمایند برای ماه اول، بجای 12 جلسه می توانند از 15 جلسه تمرین و آموزش بهره مند گردند. همچنین باشگاه پارت آرچر همه روزه در خدمت عزیزان علاقمند به این ورزش می باشد. تمامی عزیزانی که علاقمند به تیراندازی تفریحی می باشند. می تواند در ساعات کاری باشگاه به دفتر مراجعه فرمایند و از امکانات باشگاه بهره مند گردند، همچنین افرادی که در روز تولد خود برای تیراندازی تفریحی مراجعه می فرمایند با ارایه کارت شناسایی از 20 درصد تخفیف برخوردار می گردند.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091920****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/znmNe7

افرادی که در روز تولد خود اقدام به ثبت نام در باشگاه نمایند برای ماه اول، بجای 12 جلسه می توانند از 15 جلسه تمرین و آموزش بهره مند گردند. همچنین باشگاه پارت آرچر همه روزه در خدمت عزیزان علاقمند به این ورزش می باشد. تمامی عزیزانی که علاقمند به تیراندازی تفریحی می باشند. می تواند در ساعات کاری باشگاه به دفتر مراجعه فرمایند و از امکانات باشگاه بهره مند گردند، همچنین افرادی که در روز تولد خود برای تیراندازی تفریحی مراجعه می فرمایند با ارایه کارت شناسایی از 20 درصد تخفیف برخوردار می گردند.