دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان شکوه ایران (شعبه شهرقدس)64


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه: خانم نعل چگر

یکی از موسسات زبان انگلیسی شکوه در بلوار انقلاب شهر قدس واقع شده است. مدیریت این شعبه بر عهده خانم نعل چگر میباشد.

این آموزشگاه با بهره مندی از اساتید برجسته و فراهم کردن امکانات آموزشی پیشرفته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، دوره تخصصی IELTS و TOEFL برای رده سنی های مختلف نموده است.

بیشتر
;
شهر قدس - ( نمایش آدرس ) 021468****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.shokouh.com

یکی از موسسات زبان انگلیسی شکوه در بلوار انقلاب شهر قدس واقع شده است. مدیریت این شعبه بر عهده خانم نعل چگر میباشد.

این آموزشگاه با بهره مندی از اساتید برجسته و فراهم کردن امکانات آموزشی پیشرفته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، دوره تخصصی IELTS و TOEFL برای رده سنی های مختلف نموده است.