دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان شرکت شکوه ایران (شعبه مرکزی)37


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه:
شعبه مرکزی موسسه زبان شکوه که در حال حاضر با آموزش دادن زبان انگلیسی به سومین نسل از فرزندان این مرز و بوم یکی از با قدمت ترین موسسات زبان کشور عزیزمان ایران است، همواره اولین موسسه آموزشی در ایران بوده که توانسته استانداردهای بین المللی آموزش و در نتیجه آزمون زبان انگلیسی را در ایران عرضه نماید. در دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران با وجود فعال بودن موسساتی مانند ایران- امریکا (Iran America Society) و انجمن فرهنگی بریتانیا (British Council) در ایران موسسه شکوه به دلیل مجهز بودن به امکانات لازم، محل برگزاری امتحانات تافل و همچنین امتحانات دانشگاه کمبریج در ایران نیز بوده است. این روال بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه یافت تا جایی که شکوه تنها مرکز برگزاری امتحانات تافل بین المللی (Paper Based) از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۹ در ایران بوده و پس از آن بعلت اعمال تحریم فرهنگی ایالات متحده در ایران این امتحان امکان برگزاری پیدا نکرد و همچنین در طی سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰ شکوه تنها مرکز بین المللی تربیت معلم زبان انگلیسی از طرف دانشگاه کمبریج انگلستان بوده است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021۸۸۰****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.shokouh.com

شعبه مرکزی موسسه زبان شکوه که در حال حاضر با آموزش دادن زبان انگلیسی به سومین نسل از فرزندان این مرز و بوم یکی از با قدمت ترین موسسات زبان کشور عزیزمان ایران است، همواره اولین موسسه آموزشی در ایران بوده که توانسته استانداردهای بین المللی آموزش و در نتیجه آزمون زبان انگلیسی را در ایران عرضه نماید. در دوران قبل از انقلاب اسلامی ایران با وجود فعال بودن موسساتی مانند ایران- امریکا (Iran America Society) و انجمن فرهنگی بریتانیا (British Council) در ایران موسسه شکوه به دلیل مجهز بودن به امکانات لازم، محل برگزاری امتحانات تافل و همچنین امتحانات دانشگاه کمبریج در ایران نیز بوده است. این روال بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز ادامه یافت تا جایی که شکوه تنها مرکز برگزاری امتحانات تافل بین المللی (Paper Based) از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۹ در ایران بوده و پس از آن بعلت اعمال تحریم فرهنگی ایالات متحده در ایران این امتحان امکان برگزاری پیدا نکرد و همچنین در طی سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۰ شکوه تنها مرکز بین المللی تربیت معلم زبان انگلیسی از طرف دانشگاه کمبریج انگلستان بوده است.