دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج فکر کده82


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

استعدادیابی و پرورش فکر فرزندان خود را به فکرکده بسپارید آموزش شطرنج و بازی های فکری ۱۷۰ بازی فکری و هیجان انگیز به صورت گروهی و انفرادی

بیشتر
;
سعادت آباد - ( نمایش آدرس ) 021220****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/Ksd0Ov

استعدادیابی و پرورش فکر فرزندان خود را به فکرکده بسپارید آموزش شطرنج و بازی های فکری ۱۷۰ بازی فکری و هیجان انگیز به صورت گروهی و انفرادی