دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه ورزشی دیباجی44


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای استاد آرش علوی
مدرسه تای چی چوان آموزش بوکس از مبتدی تا قهرمانی با ورزش بوکس محافظ خود باشید
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۲۲۲****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/QBqKMn

مدرسه تای چی چوان آموزش بوکس از مبتدی تا قهرمانی با ورزش بوکس محافظ خود باشید