دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی باشگاه ورزشی انوش47


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
این باشگاه ورزشی یکی از مجهزترین مجموعه های غرب تهرانه که از کلاس های مفیدی مثل پیلاتس، ایروبیک و اسپینینگ برای خانم ها برخوردار
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021880****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/dF4v02

این باشگاه ورزشی یکی از مجهزترین مجموعه های غرب تهرانه که از کلاس های مفیدی مثل پیلاتس، ایروبیک و اسپینینگ برای خانم ها برخوردار