دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه بدنسازی باشگاه ورزشی اکسون56


زمینه فعالیت:

باشگاه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
زمان برگزاری ورزش تی آر ایکس: روزهای زوج از ساعت ۱۴ تا ۱۵ زمان برگزاری ورزش بدنسازی: روزهای پنج شنبه ساعت ۸ تا ۱۹ جمعه ها ساعت ۱۱ تا ۱۶ (مدت زمان هر جلسه ۲ ساعت است.) زمان برگزاری ورزش زومبا: روزهای فرد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ زمان برگزاری ورزش فانکشنال (تمرین عضلانی): روزهای فرد از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021222****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/vVUhUG

زمان برگزاری ورزش تی آر ایکس: روزهای زوج از ساعت ۱۴ تا ۱۵ زمان برگزاری ورزش بدنسازی: روزهای پنج شنبه ساعت ۸ تا ۱۹ جمعه ها ساعت ۱۱ تا ۱۶ (مدت زمان هر جلسه ۲ ساعت است.) زمان برگزاری ورزش زومبا: روزهای فرد از ساعت ۱۰ تا ۱۱ زمان برگزاری ورزش فانکشنال (تمرین عضلانی): روزهای فرد از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰