دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه دانا573


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:
برای حضور اولیه در باشگاه های تیراندازی با کمان نیازی به خرید کمان نیست و شما پس از مدتی تمرین با توجه به صلاحدید مربی اقدام به انتخاب رشته و خرید کمان خود خواهید کرد. تنها برای حضور در باشگاه کافی است تا شما لوازم اولیه تیر اندازی با کمان که جهت تیراندازی افراد مبتدی طراحی شده است را خریداری کرده و از آنها استفاده کنید. لوازم اولیه جهت استفاده تیراندازان مبتدی شامل ۱٫سه عدد تیر ۲٫تب (محافظ انگشتان در برار زه) ۳٫آرم گارد (محافظ بازو ) ۴٫کش ورزشی جهت انجام تمرینات نرمشی مناسب این رشته
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091221****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.dana-archery.com

برای حضور اولیه در باشگاه های تیراندازی با کمان نیازی به خرید کمان نیست و شما پس از مدتی تمرین با توجه به صلاحدید مربی اقدام به انتخاب رشته و خرید کمان خود خواهید کرد. تنها برای حضور در باشگاه کافی است تا شما لوازم اولیه تیر اندازی با کمان که جهت تیراندازی افراد مبتدی طراحی شده است را خریداری کرده و از آنها استفاده کنید. لوازم اولیه جهت استفاده تیراندازان مبتدی شامل ۱٫سه عدد تیر ۲٫تب (محافظ انگشتان در برار زه) ۳٫آرم گارد (محافظ بازو ) ۴٫کش ورزشی جهت انجام تمرینات نرمشی مناسب این رشته