دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه تیراندازی سبحان866


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:
این باشگاه با امکانات پیشرفته تیراندازی از جمله دستگاه های نمایش نمره به صورت دیجیتال و دقیق سلاح های بادی پیشرفته از جمله تپانچه و تفنگ در خدمت علاقه مندان مبتدی و حرفه ای جهت تیر اندازی مسابقاتی می باشد که با یک بار حضور متوجه متفاوت بودن این باشگاه خواهید شد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021266****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/Ev41SY

این باشگاه با امکانات پیشرفته تیراندازی از جمله دستگاه های نمایش نمره به صورت دیجیتال و دقیق سلاح های بادی پیشرفته از جمله تپانچه و تفنگ در خدمت علاقه مندان مبتدی و حرفه ای جهت تیر اندازی مسابقاتی می باشد که با یک بار حضور متوجه متفاوت بودن این باشگاه خواهید شد.