دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه تیراندازی پیمان755


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:

مخاطب: بانوان و آقایان حضور مربی یا کارشناس: آموزش تیراندازی با کمان : تعداد جلسات : ده جلسه یک ساعته مربی : ساره اسدی مربی درجه ۱ و قهرمان ملی کشور دارنده ی مقام قهرمانی آسیا و سابقه ۸ سال عضویت تیم ملی

بیشتر
;
عباس آباد - ( نمایش آدرس ) 021448****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/G19zg8

مخاطب: بانوان و آقایان حضور مربی یا کارشناس: آموزش تیراندازی با کمان : تعداد جلسات : ده جلسه یک ساعته مربی : ساره اسدی مربی درجه ۱ و قهرمان ملی کشور دارنده ی مقام قهرمانی آسیا و سابقه ۸ سال عضویت تیم ملی