دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی باشگاه اشکان67


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای سید مختار شکری
با مربیگری سید مختار شکری قهرمان مسابقات آسیایی ۲۰۰۸
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091924****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/KNeWRf

با مربیگری سید مختار شکری قهرمان مسابقات آسیایی ۲۰۰۸