دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال باشگاه استقلال60


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
دارای تقویم آموزشی، برگزاری تورنومنت . مسابقات دوستانه دوره های یک ساله و سه ماهه، آموزشی،همکاری با استعداد یاب های تیم ملی پایه، ارائه کلیه امکانات و البسه ورزشی و کارنامه فنی، برگزاری کلاس های تئوری زیر نظر مدرسین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، آموزش فوتبال به صورت علمی و آکادمیک زیر نظر مربیان پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021441****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.fcesteghlal.ir

دارای تقویم آموزشی، برگزاری تورنومنت . مسابقات دوستانه دوره های یک ساله و سه ماهه، آموزشی،همکاری با استعداد یاب های تیم ملی پایه، ارائه کلیه امکانات و البسه ورزشی و کارنامه فنی، برگزاری کلاس های تئوری زیر نظر مدرسین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، آموزش فوتبال به صورت علمی و آکادمیک زیر نظر مربیان پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC