دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان پردیسان (شعبه دولت)203


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی استانبولی شعبه دولت آموزشگاه زبان پردیسان با توجه به اینکه در منطقه ای نزدیک به سفارت کشورهای مهم واقع شده است در آموزش زبان هایی غیر از انگلیسی همت گماشته و شما می توانید با مراجعه به این شعبه از خدمات آموزشی سایر زبان های آن استفاده نمایید. نظیر: آلمانی، ترکی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، چینی و …
آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد

بیشتر
;
پاسداران - ضرابخانه - ( نمایش آدرس ) 021227****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/pardisandolat

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی استانبولی شعبه دولت آموزشگاه زبان پردیسان با توجه به اینکه در منطقه ای نزدیک به سفارت کشورهای مهم واقع شده است در آموزش زبان هایی غیر از انگلیسی همت گماشته و شما می توانید با مراجعه به این شعبه از خدمات آموزشی سایر زبان های آن استفاده نمایید. نظیر: آلمانی، ترکی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، چینی و …
آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد