دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزش اسکیت ایرانشهر322


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
آموزش اسکیت زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون اسکیت و پاتیناژ کشور آموزش اسکیت دختران توسط مربی خانم آموزش از ۳ سال به بال بدون محدودیت سنی هر شب تا ۱۲ اولین توصیه ورزشی پزشکان برای کاهش وزن و درمان افسردگی با مدیریت مهران اکبری
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091224****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/IuNQKn

آموزش اسکیت زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون اسکیت و پاتیناژ کشور آموزش اسکیت دختران توسط مربی خانم آموزش از ۳ سال به بال بدون محدودیت سنی هر شب تا ۱۲ اولین توصیه ورزشی پزشکان برای کاهش وزن و درمان افسردگی با مدیریت مهران اکبری