دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی وینگ چون کونگ فو ایرانشهر145


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
در این مرکز، هنرهای رزمی وینگ چو کونگ فو، دفاع شخصی و اسکریما به دو صورت عمومی و خصوصی به آقایان و خانم ها آموزش داده می شود. بدنسازی: 02188842982،09123545874
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091229****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/DZHK0O

در این مرکز، هنرهای رزمی وینگ چو کونگ فو، دفاع شخصی و اسکریما به دو صورت عمومی و خصوصی به آقایان و خانم ها آموزش داده می شود. بدنسازی: 02188842982،09123545874