دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی ملی المپیک55


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای مرتضی ضیائی
آموزش کاراته مرتضی ضیائی ، مربی تیم ملی نوجوانان و جوانان کاراته
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۳۳۲****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/aJogtu

آموزش کاراته مرتضی ضیائی ، مربی تیم ملی نوجوانان و جوانان کاراته