دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال آکادمی کیا113


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:

شرایط سنی: متولدین یازدهم دی ماه ۱۳۸۲ الی ۱۰ دی ماه ۱۳۸۵ شروع ساعات برگزاری تست: صبح ها از ساعت ۱۰ برای متولدین ۱۱ دی ماه ۱۳۸۲ تا ۱۰ دی ۱۳۸۳ (چهارشنبه و پنجشنبه) بعدازظهر از ساعت ۲ تا پنج عصر برای متولدین ۱۱ دی ۱۳۸۳ تا ۱۰ دی ماه ۱۳۸۵ (چهارشنبه و پنجشنبه) شرکت در تست رایگان بوده و همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد. تنها ملاک انتخاب بازیکن استعداد و سطح فنی بازیکنان بوده و سفارش از سوی دیگران تاثیری در جذب نخواهد داشت. به همراه داشتن پیراهن و شورت ورزشی همراه با کفش استوک الزامی است.

بیشتر
;
عباس آباد - ( نمایش آدرس ) 091247****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.fckia.com/

شرایط سنی: متولدین یازدهم دی ماه ۱۳۸۲ الی ۱۰ دی ماه ۱۳۸۵ شروع ساعات برگزاری تست: صبح ها از ساعت ۱۰ برای متولدین ۱۱ دی ماه ۱۳۸۲ تا ۱۰ دی ۱۳۸۳ (چهارشنبه و پنجشنبه) بعدازظهر از ساعت ۲ تا پنج عصر برای متولدین ۱۱ دی ۱۳۸۳ تا ۱۰ دی ماه ۱۳۸۵ (چهارشنبه و پنجشنبه) شرکت در تست رایگان بوده و همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد. تنها ملاک انتخاب بازیکن استعداد و سطح فنی بازیکنان بوده و سفارش از سوی دیگران تاثیری در جذب نخواهد داشت. به همراه داشتن پیراهن و شورت ورزشی همراه با کفش استوک الزامی است.