دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال آکادمی فوتبال احمدرضا عابدزاده483


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
لطفا قبل از مراجعه جهت ثبت نام، با آکادمی تماس گرفته و هماهنگ کنید. در اين مدرسه از به‌روزترين شيوه‌های تدريس، بهترين و حرفه‌ای ترين مربيان فوتبال و بدن‌سازی و مدرن‌ترين تجهيزات استفاده می شود. علاوه بر آموزش های تخصصی فوتبال، توجه به سلامت جسمی و ذهنی بازیکنان و آموزش رفتارهای حرفه ای ورزشی مانند احترام به دیگران، کار گروهی و ارتقای سطح تحصیلات و دانش فردی از دیگر اهداف و برنامه‌های اصلی آكادمی فوتبال احمدرضا عابدزاده به‌شمار می آيد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091932****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.yadisa.com

لطفا قبل از مراجعه جهت ثبت نام، با آکادمی تماس گرفته و هماهنگ کنید. در اين مدرسه از به‌روزترين شيوه‌های تدريس، بهترين و حرفه‌ای ترين مربيان فوتبال و بدن‌سازی و مدرن‌ترين تجهيزات استفاده می شود. علاوه بر آموزش های تخصصی فوتبال، توجه به سلامت جسمی و ذهنی بازیکنان و آموزش رفتارهای حرفه ای ورزشی مانند احترام به دیگران، کار گروهی و ارتقای سطح تحصیلات و دانش فردی از دیگر اهداف و برنامه‌های اصلی آكادمی فوتبال احمدرضا عابدزاده به‌شمار می آيد.