دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج قدس80


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه:

برگزاری دوره های پیشرفته با حضور بزرگان شطرنج ایران با کادری مجرب و دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج FIDE

بیشتر
;
فرودگاه - ( نمایش آدرس ) 021880****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/lbMoZM

برگزاری دوره های پیشرفته با حضور بزرگان شطرنج ایران با کادری مجرب و دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج FIDE