دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی تندرستی و هنرهای رزمی همبستگی ملل315


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش رشته های : کشتی کچ ، کاراته ، کیک بوکسینگ ، تکواندو ، دفاع شخصی ، هنرهای رزم ترکیبی ، آمادگی جسمانی، زومبا ........ آقایان و بانوان.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021332****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/enw7cK

آموزش رشته های : کشتی کچ ، کاراته ، کیک بوکسینگ ، تکواندو ، دفاع شخصی ، هنرهای رزم ترکیبی ، آمادگی جسمانی، زومبا ........ آقایان و بانوان.