دوره فعال در نیکارو ندارد

آکادمی اسکیت جوانمردان ایران361


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
آموزش اسکیت از مبتدی تا پیشرفته از ۴ سال به بالا (بانوان - آقایان) بزرگترین و بهترین پیست خاور میانه مدیریت : روزبه محمدی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091972****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/9OVLE8

آموزش اسکیت از مبتدی تا پیشرفته از ۴ سال به بالا (بانوان - آقایان) بزرگترین و بهترین پیست خاور میانه مدیریت : روزبه محمدی