دوره فعال در نیکارو ندارد

آکادمی اسکیت پارمیس227


زمینه فعالیت:

اسکیت


مدیریت آموزشگاه:
بزرگترین زمین اسکیت شرق تهران دارای ۲ زمین اختصاصی آموزشی و تفریحی با مدیریت: ناصر دولت آبادی (مدرس رسمی فدارسیون اسکیت)
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۷۷۰****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/YGH9b4

بزرگترین زمین اسکیت شرق تهران دارای ۲ زمین اختصاصی آموزشی و تفریحی با مدیریت: ناصر دولت آبادی (مدرس رسمی فدارسیون اسکیت)