دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان جهان علم (شعبه مرکزی)731


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:
(شعبه مرکزی)
موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم و پژوهش با چند مركز و با در اختيار داشتن بيش از 200 نفر نيروي اداری و آموزشی  و سابقه آموزشی طولانی خود و با ارائه سيستمی منحصر به فرد برای سطوح متفاوت توانسته است طيف گسترده ای از علاقه مندان به زبانهای ( انگليسی – آلمانی –روسی –فرانسه- ايتاليايی - اسپانیولی - ترکی و عربی - چینی ) در دوره های كاربردی زبان را به مركز جلب كند.
 موسسه تحت مديريت و نظارت افرادی كه خود از اساتيد دانشگاه بوده و تجربه ای طولانی در امر تدريس دارند می باشد. تمامی كتب و برنامه آموزشی منطبق با اطلاعات روزدنيا ميباشد.
اين موسسه همچنين در راستای برگزاری دوره های كاركنان دولت مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به شماره 1803/198157دريافت نموده است.
بیشتر
;
کلاهدوز - ( نمایش آدرس ) 051384****** ( نمایش شماره تماس ) http://jahanelm.ac.ir

(شعبه مرکزی)
موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم و پژوهش با چند مركز و با در اختيار داشتن بيش از 200 نفر نيروي اداری و آموزشی  و سابقه آموزشی طولانی خود و با ارائه سيستمی منحصر به فرد برای سطوح متفاوت توانسته است طيف گسترده ای از علاقه مندان به زبانهای ( انگليسی – آلمانی –روسی –فرانسه- ايتاليايی - اسپانیولی - ترکی و عربی - چینی ) در دوره های كاربردی زبان را به مركز جلب كند.
 موسسه تحت مديريت و نظارت افرادی كه خود از اساتيد دانشگاه بوده و تجربه ای طولانی در امر تدريس دارند می باشد. تمامی كتب و برنامه آموزشی منطبق با اطلاعات روزدنيا ميباشد.
اين موسسه همچنين در راستای برگزاری دوره های كاركنان دولت مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به شماره 1803/198157دريافت نموده است.