دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان ادبا51


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زبان انگلیسی - آلمانی - فرانسه - روسی - ترکی استانبولی و دوره های تخصصی آیلتس آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا ، نماینده رسمی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و برنده تندیس مدیریت و خلاقیت برتر در سال 94 و همچنین برنده تندیس شهرت برند در سال 95 و نیز برترین های آموزش از سوی منتخب اساتید دانشگاه های تهران و شهید بهشتی و همچنین دانشگاههای آلمان ، فعالیت خود را رسما از سال 1383 اغاز نموده و به عنوان یکی از متولیان امر آموزش درخدمت اقشارمختلف جامعه می باشد. تا انجا که امروزه پس از پشت سرگذاشتن بیش از یک دهه عبوراز شاهراه علم و تجربه ومدیریت در امرآموزش پرسنل شرکت ها، موسسات و سازمان های خصوصی ودولتی شناخته شده است. هرچند این مجموعه 5طبقه با داشتن نزدیک به هزار متر مربع فضای آموزشی ، 25 کلاس درسی وحدود 100متر کافی شاپ وکترینگ ،آموزش زبان های آلمانی ، انگلیسی ، ایتالیایی ، فرانسه ، اسپانیایی و ترکی استانبولی را دردستور کارخود دارد ولی آنچه که موجب فخرمباهات آموزشگاه ادبا گشته ، رشد رو به افزون دانشجویان آموزش زبان آلمانی و انگلیسی و نتایجی که در ازمون های ZD ، سفارت آلمان و یا آزمون های IELTS ،TOEFL ازسوی این دانش جویان کسب می شود.

بیشتر
;
منطقه 9 - ( نمایش آدرس ) 021887****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.odabazand.com

آموزش زبان انگلیسی - آلمانی - فرانسه - روسی - ترکی استانبولی و دوره های تخصصی آیلتس آموزشگاه زبانهای خارجی ادبا ، نماینده رسمی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و برنده تندیس مدیریت و خلاقیت برتر در سال 94 و همچنین برنده تندیس شهرت برند در سال 95 و نیز برترین های آموزش از سوی منتخب اساتید دانشگاه های تهران و شهید بهشتی و همچنین دانشگاههای آلمان ، فعالیت خود را رسما از سال 1383 اغاز نموده و به عنوان یکی از متولیان امر آموزش درخدمت اقشارمختلف جامعه می باشد. تا انجا که امروزه پس از پشت سرگذاشتن بیش از یک دهه عبوراز شاهراه علم و تجربه ومدیریت در امرآموزش پرسنل شرکت ها، موسسات و سازمان های خصوصی ودولتی شناخته شده است. هرچند این مجموعه 5طبقه با داشتن نزدیک به هزار متر مربع فضای آموزشی ، 25 کلاس درسی وحدود 100متر کافی شاپ وکترینگ ،آموزش زبان های آلمانی ، انگلیسی ، ایتالیایی ، فرانسه ، اسپانیایی و ترکی استانبولی را دردستور کارخود دارد ولی آنچه که موجب فخرمباهات آموزشگاه ادبا گشته ، رشد رو به افزون دانشجویان آموزش زبان آلمانی و انگلیسی و نتایجی که در ازمون های ZD ، سفارت آلمان و یا آزمون های IELTS ،TOEFL ازسوی این دانش جویان کسب می شود.