دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان آموزشگاه زبان مهراد45


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای علیرضا سیه پوش
آموزشگاه زبانهای خارجه مهراد همراه با کادری مجرب و تحصیلکرده در فضایی شاد و صمیمی آماده ارائه خدمات آموزشی به کلیه علاقمندان در کلیه رده های سنی خردسالان کودکان نوجوانان و بزرگسالان می باشد. دوره عمومی زبان، مکالمه، آمادگی آیلتس، بحث آزاد، آزمون تعیین سطح، FCE ،CAE، فیلم
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 0۲۱۳۳۷****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/0ZLFNr

آموزشگاه زبانهای خارجه مهراد همراه با کادری مجرب و تحصیلکرده در فضایی شاد و صمیمی آماده ارائه خدمات آموزشی به کلیه علاقمندان در کلیه رده های سنی خردسالان کودکان نوجوانان و بزرگسالان می باشد. دوره عمومی زبان، مکالمه، آمادگی آیلتس، بحث آزاد، آزمون تعیین سطح، FCE ،CAE، فیلم