دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان فرهنگ پژوه65


زمینه فعالیت:

انگلیسی


مدیریت آموزشگاه: آقای منصور كديور

آموزشگاه زبان ویژه کودکان و نوجوانان
از ۴ تا ۱۲ ساله
به روش جالی فونیکس
مدارک از دانشگاه کمبریج
دوره های کودکان: از ۴ تا ۱۱ سال
دوره های نوجوانان: ۱۱ تا ۱۸ سال
دوره های بزرگسالان: ۱۸ سال به بالا

بیشتر
;
منطقه 9 - ( نمایش آدرس ) 021441****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/farhangpazhooh

آموزشگاه زبان ویژه کودکان و نوجوانان
از ۴ تا ۱۲ ساله
به روش جالی فونیکس
مدارک از دانشگاه کمبریج
دوره های کودکان: از ۴ تا ۱۱ سال
دوره های نوجوانان: ۱۱ تا ۱۸ سال
دوره های بزرگسالان: ۱۸ سال به بالا